INSYA ALLAH! REZEKI KITA DIMARHABAN2U.COM


marhaban2u.com

JANA PENDAPATAN & DOWNLOAD NASYID DI MARHABAN2U.COM


marhaban2u.com

Wednesday, February 18, 2009

PENYOAL YANG HITAM KEBIRUAN

Seseorang yang terselamat dari fitnah kubur adalah seorang yang selamat dari azab kubur dan soalan malaikat di dalamnya. Itulah perihal hamba-hamba yang terpilih di sisi Allah swt. Demikian yang dinyatakan para ulama berdasarkan keterangan hadis-hadis Nabi saw.

Soalan kubur adalah pasti. Demikian juga kehadiran Munkar dan Nakir (Sang penyoal) juga adalah pasti. Sebagai manusia kita pasti berdepan dengan situasi itu saat kematian menjelma, saat jasad kita diusung ke kubur dan saat kita disemadikan seorang diri bahkan persoalan kubur yang meliputi soalan, nikmat maupun siksanya tidak terkecuali bagi setiap orang yang meninggal dunia sama ada mereka mati di bumi, laut, hutan belantara atau angkasa.

Berkata Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah (w. 728H) dalam Majmu’ al-Fatawa: “Adapun hadith-hadith azab kubur dan soalan munkar dan nakir terlalu banyak lagi mutawatir daripada Nabi s.a.w.” (Ibn Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, jld. 2, m.s. 435, cetakan: Maktabah al-‘Abikan, Riyadh).

Kata al-Imam Ibn Abi al-‘Izz al-Dimasyqi (w. 792H) dalam kitab akidahnya yang masyhur Syarh al-‘Aqidah al-Tahwiyyah: “Sesungguhnya telah mutawatir hadis-hadis daripada Rasulullah s.a.w. mengenai kepastian azab dan nikmat kubur bagi sesiapa yang layak mendapatnya, dan soalan dua malaikat. Wajib beriktikad dan beriman dengannya. Tidak boleh kita memperkatakan mengenai bagaimana caranya. Ini kerana akal tidak dapat memahami bagaimana caranya. Ini kerana ia tidak sama dengan kehidupan dunia”. (Ibn Abi al-‘Izz, Syarh al-‘Aqidah al-Tahwiyyah, m.s. 578, cetakan: Muassasah al-Risalah, Beirut).

Kata al-Imam al-Munawi (w. 1031H) dalam Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Sagheir: “Sesungguhnya Ahl al-Sunnah telah sepakat wajibnya beriman dengan soal (Munkar Nakir) dan azab kubur. Ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutawatir maknanya”. (al-Munawi, Faidh al-Qadir, jld. 1, m.s. 131, cetakan: al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir).

Terdapat pengkhabaran tentang Malaikat Munkar dan Nakir di dalam hadits Abu Hurairah radliya-lLahu anhu (RA), Rasulu-lLah Shalla-lLahu 'alaihi wa-ssalam bersabda, "Tatkala orang yang mati telah dikubur, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiruan, salah satu di antara keduanya dinamakan Munkar dan yang lainnya dinamakan Nakir"(HR. at Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh al Albani dalam Shahiih Sunan at Tirmidzi no. 856)

Saat dan ketika itu, berjaya atau tidak kita menjawab soalan mereka berdua sangat bergantung kepada bagaimana cara hidup dan pegangan kita semasa hidup di dunia.

Andai mati kita sebagai seorang mukmin, maka insya Allah, maka jawapan yang baik, tepat dan benar akan diucapkan. ITulah Al Qaul Ath Thabit.

Hadis Al-Bara' bin Azib r.a:
Nabi s.a.w membaca firman Allah: Yang bermaksud: Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh. Lalu baginda bersabda: Ayat ini diturunkan mengenai seksa kubur. Orang Mukmin ditanya: Siapakah tuhan kamu?. Dia menjawab: Allah Tuhanku dan Muhammad s.a.w Nabiku. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Yang bermaksud: Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat

Nombor Hadis Dalam Sahih Muslim : 5117
Menurut Syeikh Abdullah Al-Fattani dalam bukunya Kasful Ghummah, roh Nabi, syuhada, muttaqin, salihin akan diangkat oleh malaikat ke langit selepas selesai tanya jawab dengan malaikat Munkar dan Nakir.
Kemudian di angkat ke langit kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha dan di bawa ke Arasy Tuhan. Di sinilah mereka akan ditempatkan dan hidup dengan senang serta bahagia sehingga tiba hari kiamat.

Namun, bagi golongan kuffar dan mujrimin, semua pertanyaan menjadi amat sukar untuk dijawab sehingga sesi soal jawab tersebut akhirnya mengundang azab, padah dan derita. Mengapa? Kerana mereka tidak mampu menjawab apa sahaja. Yang terungkap hanyalah, “…aku tidak tahu! Aku tidak tahuuu..!”. Memang di atas dunia dahulu sikapnya langsung tak mahu ambil tahu ataupun kalau sudah tahu tetapi tetap degil, bongkak serta keras hati.

Al-Imam Muslim pula telah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Sesungguhnya seorang hamba bila diletakkan di dalam kuburnya dan para pengantarnya telah kembali pulang, sunggguh dia akan mendengarkan gesekan kasut-kasut mereka. Datang kepadanya dua malaikat, maka keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, ‘Apa pendapatmu tentang orang ini (yakni nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam)? Adapun seorang yang mukmin akan menjawab, ’Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya’. Maka dinyatakan kepadanya, ‘Lihatlah kepada tempatmu di neraka, sungguh telah digantikan oleh Allah dengan sebuah tempat di surga.” Maka Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Kemudian dia melihat kedua tempat tersebut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

0 comments:

 
© Copyright by SAHABAT AMAL  |  Template by Blogspot tutorial